بنفشه آفریقایی شامل شش گونه از گیاهان گل‌دار چندساله در راسته ی نعناسانان (Lamiales) و تیره ی جزنریان (Gesneriaceae) است که بومی تانزانیا و مناطق هم جوار جنوب شرقی کنیا، با تمرکز در کوهستان‌های انگورور می‌باشد. این گیاه در