آبیاری بنفشه آفریقایی

  بنفشه آفریقایی برخلاف سایر گیاهان نسبت به آبی که رو برگهایش ریخته شود حساس است ، بنابراین بهترین روش برای آبیاری پر کردن آب در زیرگلدانی است . ضمنا بهتر است آبیاری زمانی صورت بگیرد که خاک گیاه کاملا مطلب بیشتر