توصیه های کاتالوگ گونه برای تازه کارها

امروز در این پست می خواهم متنی را که بصورت نکات ساده و خلاصه از نگهداری بنفشه آفریقایی برای افراد تازه کار آماده کرده بودیم را ، در اختیار دوستان قرار بدهیم . روش آبیاری : بنفشه گیاهی ست که مطلب بیشتر