انواع بنفشه ها به جهت شکل گل

بنفشه آفریقایی دارای تنوع زیادی در شکل و رنگ گلهاست و این تنوع و زیبایی انتخاب را مشکل می سازد و تنها رنگی که به طور رضایت بخش هنوز دیده نمی شه رنگ زرد است . گلهای بنفشه افریقایی به مطلب بیشتر